Dari Dulu Sampai Sekarang Selalu di Hati


 

Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani